Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

MAXIMUM Services s.r.o.   

se sídlem Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 - Třeboradice   

identifikační číslo: 05574064  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 266146,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese  www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz.   
  

1.1. Všeobecné obchodní podmínky platí pro internetový online formulář na www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz a upravují vztah mezi kupujícím (dále jen kupující) a prodávajícím (dále jen prodávající), firma MAXIMUM Services s.r.o. se sídlem Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha 9 - Třeboradice, IČ: 05574064, DIČ: CZ0557406 a je pro obě strany závazné. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami prodávajícího.

1.2. Kupujícím může být právnická nebo fyzická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu o položkách nabízených prostřednictvím internetového online formuláře na www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz.

2.1. Předmětem smlouvy je kterákoliv položka jídel a občerstvení z internetového online formuláře na www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz uvedené v objednávce kupujícího směrem k dodavateli.

2.2. Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH, která bude připočtena k ceně ve výši určené platnými právními předpisy.

2.3. Objednávku lze učinit na stránkách www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz. Objednávka je návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a je závazná pro obě smluvní strany. Objednání se provádí přidáním zboží do košíku, následně je vyžadováno vyplnění formuláře (název a adresa kupujícího, termín a čas, příp. adresa dodání, telefon, kontaktní osoba, způsobem platby a fakturační údaje). Uzavřením návrhu kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.4. Nezbytnou podmínkou pro platnost objednávky je vyplnění veškerých údajů v objednávkovém formuláři. Kupující se zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. V případě uvedení nesprávných údajů může mít za následek nedodání požadovaných položek občerstvení na správnou adresu. Veškeré náklady spojené s novým doručením budou účtovány kupujícímu.

3.1. Dodavatel potvrdí kupujícímu přijetí objednávky tím, že pošle na uvedenou e-mailovou adresu souhrnné potvrzení.

3.2. Dodavatel dodá objednané občerstvení v předem dohodnutém termínu. Pokud by nastal případ, že by objednávka nemohla být dodána v uvedeném termínu, spojí se dodavatel s kupujícím (telefonicky, emailem) a dohodne se na dalším řešení.

3.3. Kupující si v objednávkovém formuláři zvolí způsob dodání. Prodávající doručuje občerstvení prostřednictvím vlastního závozu v určité lokalitě. Tato služba je zpoplatněna a uvedena v souhrnné cenové kalkulaci.

4.1. Objednávku je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Platba při předání zboží v hotovosti nebo platební kartou

 

5.1. Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel se bude snažit vyřešit reklamaci ke spokojenosti kupujícího. O uplatnění reklamace vystaví dodavatel kupujícím písemné potvrzení.

5.2. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda je dodávka občerstvení kompletní, nepoškozená a schopná převzetí. Převzetím objednaného občerstvení stvrzuje kupující, že je dodávka v pořádku a bez závad. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

5.3. Objednané občerstvení je určeno k okamžité konzumaci a nevztahuje se na něj záruka. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a potvrzením objednávky souhlasí.

5.4. K uzavření smluvního vztahu dochází bez fyzické přítomnosti obou stran. V případě reklamace, musí tuto reklamaci kupující nahlásit ihned při převzetí objednávky občerstvení. Pokud se tak stane, musí kupující neprodleně informovat prodávajícího na telefonním čísle +420 734 259 415 nebo e-mailem na info@jidlodomupraha.cz. Dodavatel zajistí nápravu obratem tak, aby kupujícímu nevznikla další škoda.

6.1. Kupující si je vědom, že zasláním objednávky prodávajícímu vznikla kupní smlouva, která je oboustranně závazná. Na základě této smlouvy a všeobecných obchodních podmínek je prodávající oprávněn vymáhat své pohledávky vůči kupujícímu a případně jejich vymáháním pověřit advokáta.

7.1. Prodávající může kdykoliv změnit nebo doplnit tyto všeobecné obchodní podmínky s novým datem platnosti.

7.2. Bez písemného svolení majitele webových stránek www.snackshop.cz // www.jidlodomupraha.cz // www.officecatering.cz není možné kopírovat texty, popisy zboží, fotografie a používat je pro další komerční účely. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020.